Bulgarca Öğretmeni mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
– Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda kursiyerlere-öğrencilere belirlenmiş olan programlar çerçevesinde, konuşma, anlama, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik ve pratik Bulgarca dil eğitimi veren kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları

Bulgarca Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun çalışma planı hazırlamak,
b) Amaç dilde, öğrenci merkezli olarak Bulgarca derslerini işlemek,
c) Bulgarca konuşma, anlama, okuma ve yazma becerisini kazandırmak için öğrencilere-kursiyerlere teorik ve pratik örnekler yaptırmak, testler çözdürmek,
d) Örgencilerin-kursiyerlerin başarılarını ölçmek değerlendirmek, idareye sonuçları vermek,
e) Öğrencilerine ders saatleri dışında yardımcı olacağı çalışma saatlerini belirlemek ve uygulamak,
f) Gerektiğinde öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek ve öğrencilerin daha iyi Bulgarca eğitimi almaları hususunda yol göstermek,
g) Araştırma ve uygulama merkezlerinde, öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak.
h) Çalıştığı eğitim kurumunda hizmet içi eğitim seminerlerine katılmak,
i) Gerekli durumlarda Bulgarca dersleri için ek öğretim materyalleri hazırlamak,
j) Bulgarca dil eğitim-öğretimi ile ilgili sempozyum, seminer, panel gibi faaliyetlere katılmak,
k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.