Büro Makineleri Bakım ve Onarımcısı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Yazı makineleri, hesap makineleri (digital), baskı makineleri (priport, fotokopi, teksir), faks vb. diğer cihazların her türlü elektronik, elektrik veya mekanik arızalarını belirleyen ve bakım- onarımını yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Makineleri Bakım ve Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bozuk makineyi yada cihazı inceleyerek, bozukluğun nereden kaynaklandığını tespit etmek,
b) Bozuk parçayı onarmak yada değiştirmek, gerekli bakım işlerini yapmak,
c) Gerekli sökme, takma, parça değiştirme işlemlerini yaparak ürünü çalışır duruma getirmek ve test etmek,
d) Onarım ve parça değiştirme ile ilgili kayıt ve raporları tutmak,
e) Yaptığı işlemler hakkında müşteriye bilgi vermek,
f) Bakım ve tamir ücretini hesaplayarak tahsil etmek,

                vb. görev ve işlemleri yerine getirir.