Büro Memuru (Depolama) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Ticari emtia, teçhizat ya da diğer eşyaları teslim alan, depolayan, sevk eden ve bunlarla ilgili kayıt işlerini yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Depolama) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Gelen malları talep fişleri, faturalar ya da diğer dokümanlarla karşılaştırarak teslim almak,
b) Hasarlıları defolu, olanları, noksanlıkları ve sipariş harici malları tespit edip, iade çıkış föyüne yazarak iade etmek,
c) Malın girişini yapıp kayıtlara işleyerek, depoda yerleştirilmesini sağlamak, gerekirse bunları ayırt edilecek şekilde işaretlemek,
d) Kendisine verilen talimat ya da yetki gereğince malzeme göndererek çıkış föylerine kayıt edip, parasal değerlerini muhasebeye bildirmek,
e) Çıkan malzemenin karşılanması için talepnameler tanzim etmek,
f) Stok mevcudunu zaman zaman stok kayıtları ile karşılaştırıp, raporlar sunmak,
g) Devresel olarak mal mevcudunu belirlemek için malları cinslerine göre değişik depolarda depolamak,
h) Malın depoya taşınması sırasında işçilere nezaret ederek, malların kıymet kaybına uğramaması için gerekli önlemleri almak,
i) Depo ve emtia defterlerini tutmak,
j) Baskül fişi, kantar fişi, sevk ve tesellüm pusulalarını düzenlemek,
k) Yıl sonları envanter sayımlarını yapmak,
l) Depodaki malın cinsine göre görev yapabilir ve buna göre ayırt edilebilir,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir