Büro Memuru (Genel) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Büronun niteliğine ve büyüklüğüne göre değişen çeşitli büro işlerini yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Postadan gelen evrakın inceleyip ayırmak ,
b) Gerekli bilgileri toplayarak gönderilecek yazıları hazırlayıp göndermek,
c) Yazışma ve diğer belgeleri dosyalamak,
d) Satış kayıtları inceleyip, fatura, makbuz ve gönderme ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak,
e) Başvuru sahiplerini kabul edip, görüşerek randevular tespit emek,
f) Gerekli kişi ve şubelere istekleri ve sorularını yöneltmek,
g) Bilgi almak veya vermek için telefon konuşmaları yapmak,
h) Hesap ödemeleri alıp, kasa hesabından ödemeler yapmak,
i) Malzeme ve ihtiyaçları tespit için incelemeler yapıp, stok taleplerinde bulunarak, gerekli yerlere dağıtımını yapmak,
j) Alındılara, ödemelere, personele dağıtılan kırtasiyeye ve diğer işlemlere ait miktar ve bilgileri muhasebe ve ilgili defterlere kaydetmek,
k) Yönetimle ilgili bilgiler için işlemler ve diğer raporların özetlerini hazırlayıp tasnif etmek,
l) Bildirge, vergi, prim veya diğer konularla ilgili resmi formları doldurmak,idari, büro, kayıt, neşriyat, form düzenleme ve posta hizmetlerini ifa ederken daktilo makinesi, hesap makinesi ve büro telefon santralini kullanabilir.      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.