Büro Memuru (Haberleşme) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Mektupları kaleme alıp gönderen, özel işyerleri, dernekler, şirketler ve resmi dairelerin haberleşmesi ile ilgili gerekli işleri yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Haberleşme) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Gelen mektupları okuyarak gerektiğinde bunları aynı konu ile ilgili daha önceki konularla birleştirmek,
b) Dokümanları inceleyerek verilecek cevaplar için gerekli bilgileri elde etmek üzere araştırmalar yapıp isteklerde bulunmak, gerekirse bizzat yazıları göndermek,
c) Daktilo edilmek üzere müsveddeler yazmak, veya mektuplar dikte etmek,
d) Daha sonra gönderilecek mektupları, hatırlatmaları, tekit yazılarının veya geciken cevapların gönderileceği tarihleri not etmek,
e) Haberleşme ile ilgili dosyaları tutabilir, büro personeline nezaret edebilir.
f) Meşgul olduğu haberleşmenin özelliğine göre görev yapabilir.      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.