Büro Memuru (Kantar) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Gönderilen, alınan, dağıtılan veya üretilen malları tartan, bunlarla ilgili kayıtları tutan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Kantar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Malları kantara yerleştirmek veya bunların yerleştirilmelerini sağlamak,
b) Kantarın sayacından ağırlığını okumak,
c) Kap veya taşıyıcı tertibatının darasını düşmek,
d) Malın taşıyıcıya yüklenmesini ve taşınmasını sağlamak,
e) Faturayı onaylayıp, gerekli ayrıntıları kayıt defterine yazmak,
f) Tartılan malların detaylarını karşılaştırıp, gerekirse rapor düzenlemek,
g) Tartı aletinin temizliğin yapmak,
h) Tartılan malları inceleyerek sınıflayabilir,
i) Malın cinsine göre yaptığı işlerde uzmanlaşabilir.       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.