Büro Memuru (Maliye) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Bir bankanın, yatırım yapan bir müessesenin veya diğer mali kurumların uzmanlık gerektiren mali işleriyle ilgili işleri yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Maliye) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Müşterilerle görüşmek,
b) Mali belgeler hazırlamak,
c) Karşılıklı teminat işlerini yapmak ve ipotek karşılığı borç isteyen müşterilerin işlemlerini tamamlamak,
d) Tahvil, hisse senedi veya diğer menkul kıymetler alma ve satma işlemlerini müşteri ya da işveren adına yapmak,
e) Kar ve komisyon ücreti pul masraflarını hesaplamak,
f) Mali işlemlerle ilgili diğer büro işlerini yapmak,
g) Yapılan işlemlerin çeşitlerine göre veya istihdam edildiği kurumun çalışma konularına göre işleri yürütmek,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.