Büro Memuru (Maliyet Hesabı) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Bir kuruluşun ürettiği mamullerin maliyet hesaplarını çıkararak satış fiyatlarını belirleyen kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Maliyet Hesabı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İmalatta kullanılan her türlü direkt, en direkt, malzeme, işçilik sabit ve değişken masraflar, idari, enerji ve nakliye masraflarıyla amortismanlarla ilgili fişleri almak ve doğruluğunu incelemek,
b) Matematiksel kontrollerini yapmak,
c) Fişler üzerindeki bilgileri masraf defterine işlemek,
d) Genel toplamını almak,
e) Direk ve en direkt giderler toplamını dağıtım tablosuna aktarmak,
f) Yekün kontrollerini yapmak,
g) Masrafların yüzdelerini bulmak,
h) En direkt giderlerin aylık toplamlarını belirlemek,
i) Dağıtım tablosuna yazmak,
j) Üretilen mamullerin satış fiyatını belirlemek için faaliyet raporunu almak ve incelemek,
k) Maliyet tablosuna kaydetmek,
l) Ürünün miktarını toplam maliyet tutarına oranlayarak, matematiksel hesaplamalarla yüzdelerini bulmak,
m) Birim satış fiyatını tespit etmek,
n) Ambara giriş ve çıkışlara göre, bakım-onarım ve imalata devredilen ham, yarı mamul ve mamul madde miktarlarına ve fiyatlarındaki aylık ve yıllık değişmelere göre gerekli maliyet hesaplarını yapmak,
o) Bunların maliyete etkilerini hesaplamak,
p) Yıl içinde tamire giden ve revizyona tabi tutulan, makinelerin maliyet hesaplarını yapmak,
q) Makine ve çalışanların yıl içinde yaptıkları iş miktarını, kat ettikleri km. leri tespit edip yıllık maliyet kartlarına geçirip randıman analizleri yapmak,
r) Aylık, üç aylık ve yıllık raporları tanzim etmek,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.