Büro Memuru (Sevk ve Tesellüm) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Malzemenin alım ve dağıtım işlerini yapan, kontrol eden, kayıtlarını tutan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Sevk ve Tesellüm) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Fatura, senet veya diğer belgeler karşılığı gelen malları kontrol edip hasar ve noksanları belirlemek,
b) Dağıtılacak malzemenin özelliklerini inceleyip, tarife ve masraf tablolarını tetkik ederek en uygun nakliyat şeklini kararlaştırmak,
c) Eşyanın toplanmasına gönderileceği adreslerin doğruluğunu tespit ve bunların sevkiyata hazır hale getirilmesini temin etmek,
d) Sevk evraklarını tanzim edip ihracatın gerçekleşmesi için bürokratik işlemleri takip ederek, sonuçlandırmak,
e) Sigorta, gümrük mevzuatı, tahsilat, yollama, teslimat işlerini yapmak,
f) Alınan ve dağıtılan malların konişmento fatura, vergi, resim, harç, tesellüm ve bunun gibi işlemlerini yürütüp, bunlarla ilgili evrakları düzenlemek,
g) Sevk edilecek eşyaları gönderilmek üzere paketleyebilir,
h) Depo görevlileri ve diğer yardımcılara nezaret edebilir,
i) Yapılan işlemin cinsine, büro işlerinin niteliğine veya nakliyat şekline göre ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırtedilebilir,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.