Büro Memuru (Stok Kayıt) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Bir kuruluşa giren ve çıkan madde ve malzemelerin stok kayıtlarını tutan stok miktarlarını kontrol eden kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Stok Kayıt) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Bir kuruluşa giren ve çıkan madde ve malzemelerin faturalarını incelemek,
b) Stok kayıt kartlarını açıp, madde ve malzemelerle ilgili stok veya parça numarasını, cinsini veya ismini, dağıtım birimini, birim fiyatını, gelecekle ilgili stokların neler olacağı, tarihini, hesap kotu ve tedarik kaynağı kotunu, ebadını, ölçeğini stok kayıt kartlarına işlemek,
c) Periyodik olarak stok kontrolleri yaparak stok seviyeleri düşen madde ve malzemelerin tespitini yapmak,
d) İhtiyaç belgesi düzenleyip, satın alınması için ilgililere bildirerek istenilen miktarda alınıp alınmadığını kontrol etmek,
e) Ambar giriş fişini tanzim ederek ilgililere göndermek,
f) Satın alınana madde ve malzemelerle ilgili bilgileri stok kayıt kartına işlemek,
g) Ünitelerden gelen istek fişlerini inceleyerek isteklerin karşılanıp karşılanmayacağını tespit etmek,
h) Stok seviyesi müsait olduğu takdirde istemlerle ilgili bilgileri stok kartına işleyerek teslim edilmesini sağlayıp bunlarla ilgili periyodik olarak raporlar hazırlamak,
i) Kısımdaki diğer işçilerin yaptığı işlerin kontrol edebilir,
j) Emtia ve malzeme stoklarının güvenliği ve muhafazasından sorumlu olabilir,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir