Büro Memuru (Ücret Hesaplama) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Çalışanların ne miktar ücret alacağını gösteren kayıtları tutan ve hesaplarını yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Ücret Hesaplama) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Personelin kaç saat çalıştığını tespit etmek,
b) Çalışılan saat, vergi miktarı, sigorta primleri ve diğer faktörlere dayanılarak ödenecek meblağları hesap etmek,
c) Fazla çalışma, ikramiye veya parçabaşı çalışma kazançlarını hesaplamak,
d) Hesaplamalara göre ödenecek meblağları, işçilerin isimleri, ücretlerini diğer bilgilerle birlikte bordro defterine işlemek,
e) Gerektiğinde yapılan hesaplamaları ve diğer dokümanları bilgi işlem merkezine göndermek,
f) Ödeme çeklerini tanzim etmek,
g) Sigorta bildirgelerini hazırlamak,
h) Maaş zarflarını hazırlayabilir ve dağıtabilir, hesap makinelerini kullanabilir,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.