Büro Yönetimi Öğretmeni mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, büro yönetimi ile ilgili eğitim verme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Yönetimi  Öğretmeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapmak,
b) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,
c) Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek, başarıyı artırıcı önlemler almak,
d) Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,
e) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
f) İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izlemek, ilgililere rehberlik etmek,
g) Çevresindeki işletmelerdeki gelişmeleri izlemek, ihtiyaçları saptamak, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,
h) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.