Bütçe Uzmanı (Banka) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-BANKA VE BANKAYA BAĞLI İŞTİRAKÇİLERİN BÜTÇE ÇALIŞMALARINI KOORDİNE EDEN, MEVCUT FİNANSAL VERİLERİ KARŞILAŞTIRIP ANALİZ VE RAPORLARINI ÇIKARARAK ÜST YÖNETİME SUNAN VE TEKNİK-OPERASYONEL ANLAMDA DANIŞMANLIK YAPAN KİŞİDİR.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

BÜTÇE UZMANI (BANKA), İŞLETMENİN GENEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ DOĞRULTUSUNDA, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK, İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA DÜZENLEMELERİNE VE MESLEĞİN VERİMLİLİK VE KALİTE GEREKLERİNE UYGUN OLARAK:

A) BANKANIN YILLIK GENEL BÜTÇESİNİN OLUŞTURULMA ÇALIŞMALARINI YÖNETMEK, HEDEF  VERME/ BÜTÇELEME SÜREÇLERİNİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK,
B) BANKANIN BÜTÇE MODELİNİN GELİŞTİRMESİNİ SAĞLAMAK,
C) AYIN BELİRLİ DÖNEMLERİNDE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI VE İSTANBUL MENKUL KIYMET BORSASI?NDA  YAYINLANAN VERİLERİN DÜZENLENİP SİSTEME GİRİLMESİNİ SAĞLAMAK,
D) BANKANIN ÇEŞİTLİ BÖLÜMLERİNDEN VE İŞTİRAKÇİLERDEN KULLANDIKLARI KREDİLER, GİDERLER, MASRAF KALEMLERİ GİBİ BİLGİLERİ İSTEMEK,
E) GERÇEKLEŞEN FİİLİ DEĞERLERİN SENE BAŞINDA OLUŞTURULAN BÜTÇE İLE TUTUP TUTMADIĞINI KONTROL ETMEK,
F) BÜTÇEDE TUTMAYAN KALEMLERDE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLERİN OLDUĞUNUN GÖZLENMESİ VE RAPORLANMASINI SAĞLAMAK,
 G) BANKANIN BÜTÇE SÜRECİNİ KOORDİNE ETMEK, İLGİLİ TARAFLARI SÜREKLİ OLARAK BİLGİLENDİRMEK,
H) BANKANIN BÜTÇELENEN/FİİLİ KARŞILAŞTIRMALARININ YAPILMASINI SAĞLAMAK, YORUMLAMAK, DEĞERLENDİRMELERİ İLE BİRLİKTE ÜST YÖNETİME SUNMAK,

      VB. GÖREV VE İŞLEMLERİ YERİNE GETİRİR.