BUYRULTU (BUYRULDU) HAKKINDA BİLGİ


BUYRULTU (Buyruldu) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, BUYRULTU (Buyruldu) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, BUYRULTU (Buyruldu) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, BUYRULTU (Buyruldu) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, BUYRULTU (Buyruldu) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Osmanlı Devletinde sadrâzam, vezir ve beylerbeyi gibi yüksek rütbeli idârecilerin yazılı karar ve emirleri. Buyrultu, genelge biçiminde olup kime yazıldığı belirtilmemişse buna “açık buyrultu” adı verilir.

Buyrultu, fermanın basit bir örneği biçiminde düzenlenir ve ilgili makamlara gönderilirdi. Vezir ve beylerbeyiler de sâhib oldukları selâhiyetle yazdıkları buyrultulara pâdişahlar gibi tuğra çekerlerdi. Ancak pâdişahlar nâmına yazılan fermanlarla, emsâli kağıtlarda tuğra, kağıdın tam ortasına çekildiği hâlde, memurların yazdıkları buyrultulardaki tuğralar, kağıdın sağ üst köşesine çekilirdi. Ayrıca tuğranın yanına gönderen kimsenin imzâsı yerine bir de mühür basılırdı.

Fermanlarda bağlama ibâresi olarak “fermanım olmağla”; buyrultularda ise “ba’desselâm inha olunur ki” şeklinde yazılırdı. Buyrultuların sonu ise “deyu” diye biterdi. Sadrâzamın buyrultusuna “buyrultu-i sâmi” denilirdi.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi