BÜYÜK MENDERES HAKKINDA BİLGİ


BüYüK MENDERES HAKKINDA BİLGİ NEDİR, BüYüK MENDERES HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, BüYüK MENDERES HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, BüYüK MENDERES HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, BüYüK MENDERES HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Ege bölgesinin en uzun nehri. Afyonkarahisar’ın Sandıklı kazâsının batısındaki, Kükürt Dağlarının batı yamaçlarından doğar. Güney batıya doğru akmaya başladığında pekçok pınarla beslenir. Akışı esnâsında sert dirsekler yaparak yoluna devâm ederken, en önemli kolu olan Banaz Çayını alır. Bundan sonra Buldan civârında ovaya kavuşur. Sarayköy yakınında batıya dönerek verimli meşhur ovasında akışına devâm eder. Düz ovada akarken Nâzilli yakınlarında Akçay, Aydın yakınlarında Çine Suyu gibi önemli olanların yanında pekçok kollar alır. Akış istikâmeti boyunca, Nazilli, Aydın, Söke, Balat ovalarını sular. Büyük Menderes’in denize döküldüğü kısım ise Milas Ovasıdır.

Havzası ve uzunluğu ile Batı Anadolu’nun en uzun nehridir. Ova kısmında uzunluğu 200 km, doğuştan îtibâren ise 584 km’dir. Havzası 25.000 km2dir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi