BÜYÜKELÇI HAKKINDA BİLGİ


BüYüKELçi HAKKINDA BİLGİ NEDİR, BüYüKELçi HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, BüYüKELçi HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, BüYüKELçi HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, BüYüKELçi HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Botschafter (m), Fr. Ambassadeur (m), İng. Ambassador. Diplomaside en yüksek rütbe. Bir büyük elçi, görevli bulunduğu yabancı devlette kendi devlet başkanını temsil eder. Emrinde bulunan büyükelçilik personeli ile iki ülke arasında çeşitli konularda işbirliği sağlar. Bir devlete büyükelçi tâyin edilmeden önce, kimliği, hayat hikâyesi o devlete bildirilir. Elçinin gideceği devlet bunu inceleyerek devlet başkanının onayına sunar. Bu şekilde gelişen işlemlere “agremen talebi” denir. Vazîfe yapması uygun görülen büyükelçi yeni görevi başına hareket eder. Vardığı devletteki yeni vazîfesine hemen başlamaz. Ancak gittiği yerin devlet başkanına güven mektubunu sunduktan sonra görevine başlar.

Büyükelçinin seçimi bir devletin tamâmen kendi yetkisidir. Seçilen bu şahıs meslekten yetişmiş bir diplomat olabileceği gibi bir başkası da olabilir. Teklif edilen büyükelçiyi kabul etmemek bir devleti rencide edeceğinden genellikle bildirilen büyük elçiler kabul edilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi