Buz Pateni Eğitmeni mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Buz pateni ile kaymayı öğrenmek isteyen kursiyerlere, belli kurallar çerçevesinde, buzun üzerinde buz pateni ile kayma eğitimi veren kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Buz Pateni Eğitmeni, çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Buz pateni ile ilgili genel bilgi vermek,
b) Kursiyerlere buz pateni sahasının ve patenlerin tanıtımını yapmak,
c) Paten ayakkabısının giyilme şeklini göstermek,
d) Paten ayakkabısının bakımını yapmayı öğretmek,
e) Buz pateni sahasının dışında patenlerle ilk yürüme şeklini öğretmek,
f) Küçük adımlar ve zıplamalar yaptırmak,
g) Kursiyerlerin elinden tutarak buz pistine çıkmasında cesaret vermek,
h) Kenarda tutunmak ve kaymadan yürümeyi öğretmek,
i) Buz pistinin kenarından ortasına doğru adımlayarak yürümeyi öğretmek,
j) Düşme durumunda nasıl hareket edeceğini öğretmek,
k) Buz üzerinde patenlerle kaymayı öğretmek
l) Bazı teknik hareketleri göstermek,
m) İlerleyen çalışmalarda teknik hareketleri arttırmak ve tekrarını sağlamak,
n) Yarışmalara ve gösterilere hazırlamak,
o) Mesleğiyle ilgili eğitim, toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak, yayınları takip etmek,
p) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.