Buz Pateni Hakemi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
– Ulusal ve uluslararası, resmi ve özel buz pateni müsabakalarını buz pateni kurallarına göre yöneten baş hakeme yardımcı olan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Buz Pateni Hakemi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

      
a) Buz pistini gözden geçirmek, aydınlatma, ısınma, havalandırma, dinlenme yerlerini incelemek,
b) Yarışmadan önce gerekli malzemenin ( kronometre, hakem masası, skorbord, bilgisayar, ses düzeni)  hazır olup olmadığını denetlemek,
c) Yarışmayla ilgili özel kuralları incelemek ve yarışma yönergesinde yer alıp almadığını kontrol etmek,
d) Yarışmayı düzenleyen kuruluşun temsilcisi varsa turnuva yöneticisi ile kuraların çekilmesini bizzat yönetmek,
e) Kura çekiminin ISU kurallarına uygun olmasını sağlamak,
f) Yarışma özel kurallarını sporculara okumak, duyuru panosuna asmak,
g) Gerektiğinde teknik toplantıya başkanlık etmek,
h) Buz pistinin yarışmalara uygun olup olmadığını kontrol etmek,
i) Kronometre, kalem, ve skor kağıtlarını hazırlamak,
j) Sporcuların kıyafetlerinin buz pateni sporuna uygunluğunu denetlemek,
k) Reklam  ve tanıtım yasaklarının yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,
l) Yarışmalarla ilgili tüm işlemleri yapmak,
m) Buz Pateni hakemliği ile ilgili sempozyum, seminer, panel gibi faaliyetlere katılmak,
n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.