C-Ç harfi ile başlayan isimlerin adların anlamları


Cabbar isminin adının anlamı manası : Güç ve kuvvet sahibi kimse
(Erkek)

Cafer isminin adının anlamı manası : Çay,dere,küçük akarsu
(Erkek)

Cahide isminin adının anlamı manası : Çalışan, çaba gösteren
(Bayan)

Cahit isminin adının anlamı manası : Çalışan çaba gösteren / İnatçı,ayak direyen
(Erkek)

Can isminin adının anlamı manası :  İnsan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan ve ilk korunan
(Erkek)

Canan isminin adının anlamı manası :  Sevgili, yar
(Bayan)

Candost isminin adının anlamı manası : gercek arkadaş ve dostluk
(Erkek)

Cankat isminin adının anlamı manası : Yaşamına can ekle, sevinçle dol
(Erkek)

Cansel isminin adının anlamı manası : Hayat veren su. – Can ve sel kelimelerinden birleşik isim.
(Bayan)

Cansu isminin adının anlamı manası : Hayat veren su
(Bayan)

Cansu isminin adının anlamı manası : yaşam veren su,sevgili, sevimli.
(Bayan)

Cansu isminin adının anlamı manası : Cana benzer değerde
(Bayan)

Cebbar isminin adının anlamı manası :  Kahredici galip
(Erkek)

Celal isminin adının anlamı manası :  Büyüklük ululuk, hışım
(Erkek)

Celalettin isminin adının anlamı manası : Büyüklük ululuk, hışım
(Erkek)

Celil isminin adının anlamı manası : Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan
(Erkek)

Cem isminin adının anlamı manası : Fars mitolojisinde şarap üretmeyi keşfeden bir hükümdarın adı (Cemşid)
(Erkek)

Cemal isminin adının anlamı manası : Güzellik, özellikle yüz güzelliği
(Erkek)

Cemalettin isminin adının anlamı manası : Güzellik taşıyan
(Erkek)

Cemanur isminin adının anlamı manası : Yüz Nuru/ Güzellik Nuru/ ekleyen : Cemanur DURMUŞ
(Bayan)

Cemil isminin adının anlamı manası : Güzel
(Erkek)

Cemile isminin adının anlamı manası : Hoşa giden davranış
(Bayan)

Cemre isminin adının anlamı manası :  Önce havada, sonra suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
(Bayan)

Cenan isminin adının anlamı manası : Yürek, gönül kalp
(Erkek)

Cenap isminin adının anlamı manası : Manevi büyüklük / Onur
(Erkek)

Cengiz isminin adının anlamı manası : Sert ve haşin tabiatlı, kolay yumuşamayan
(Erkek)

Cenk isminin adının anlamı manası :  Savaşmak , Kısa süreli savaş
(Erkek)

Cennet isminin adının anlamı manası :  Dinsel inançlara göre iyilerin ölünce gideceğine inanılan yer
(Bayan)

Ceren isminin adının anlamı manası : güzel gözlü ceylan yavrusu, ahu
(Bayan)

Cevale isminin adının anlamı manası : Cevval yada cevahir anlamında / ekleyen : Cevale ŞAHİN
(Bayan)

Cevat isminin adının anlamı manası : İyilik, güzellik, olgunluk, kusursuzluk
(Erkek)

Cevdet isminin adının anlamı manası : İyilik, güzellik. Olgunluk, büyüklük.KusursuzlukTazelik.
(Erkek)

Ceyda isminin adının anlamı manası : Yararlı, herkese iyilik yapan
(Bayan)

Ceyhan isminin adının anlamı manası : Güney bölgemizde bir ırmak adı
(Erkek)

Ceyhun isminin adının anlamı manası :  Eski Türk isimlerinden / yiğit,güçlü kişi
(Erkek)

Ceylan isminin adının anlamı manası : Hızlı koşan, biçimli bacakları olan ve güzel gözleriyle tanınan bir gazel cinsi.
(Bayan)

Ceylin isminin adının anlamı manası : (Farsça kökenli)Cennetin kapısı , cennete açılan kapı
(Bayan)

Cezmi isminin adının anlamı manası : Kesin karar veren
(Erkek)

Cihan isminin adının anlamı manası : Dünya
(Erkek)

Cihangir isminin adının anlamı manası : Cihanı ele geçiren
(Erkek)

Cihat isminin adının anlamı manası : Din uğruna savaşmak
(Erkek)

Cilvenaz isminin adının anlamı manası : Nazı özellikle yapan / Cilveyle nazı birarada bulunduran
(Bayan)

Civan isminin adının anlamı manası : Yeni yetme, körpe, genç
(Erkek)

Coşar isminin adının anlamı manası : Heyecan dolu, kabına sığmayan
(Erkek)

Coşkun isminin adının anlamı manası : Aşırı heyecanlı, çok duyarlı
(Erkek)

Cuma isminin adının anlamı manası : Müslümanlar için haftanın kutsal günü
(Erkek)

Cumhur isminin adının anlamı manası :  Halk topluluğu
(Erkek)

Cüneyt isminin adının anlamı manası : Büyük bir mutasavvuf
(Erkek)

Ç
Çağan isminin adının anlamı manası : Bayram, şenlik, mutlu gün
(Erkek)

Çağatay isminin adının anlamı manası : Küçük tay, çocuk gibi sevimli / Çağatay hanlığından olan kimse
(Erkek)

Çağdaş isminin adının anlamı manası : Aynı çağda yaşayan, çağa uygun
(Erkek)

Çağdaş isminin adının anlamı manası : Uygar,modern / Çağdaş Kiriş tarafından eklenmiştir.
(Erkek)

Çağla isminin adının anlamı manası : Badem, erik ve Kaysı gibi meyvaların ham hali
(Bayan)

Çağlar isminin adının anlamı manası : Çağıldayarak akan su, şelale
(Erkek)

Çağrı isminin adının anlamı manası :  Davet
(Erkek)

Çağrı isminin adının anlamı manası : Davet
(Bayan)

Çakabey isminin adının anlamı manası : 11.yy’da İzmir yöresinde beylik kuran Türk Beyi
(Erkek)

Çavuş isminin adının anlamı manası :  Askerde bir rütbe
(Erkek)

Çelebi isminin adının anlamı manası : Efendi, görgülü, terbiyeli
(Erkek)

Çelen isminin adının anlamı manası :  Yakışıklı, saçak, akıllı
(Erkek)

Çelik isminin adının anlamı manası :  Su verilerek sertleştirilmiş demir
(Erkek)

Çeliker isminin adının anlamı manası : Çelik gibi güçlü insan
(Erkek)

Çetin isminin adının anlamı manası : Güç, zor, engelli
(Erkek)

Çevik isminin adının anlamı manası :  Atak, hareketli
(Erkek)

Çevrim isminin adının anlamı manası : Girdap, sürekli değişim, anafor
(Erkek)

Çılga isminin adının anlamı manası : Cadı,huysuz / ekleyen : Burcu
(Bayan)

Çınar isminin adının anlamı manası : Geniş yapraklı kalın gövdeli uzun ömürlü bir ağaç
(Erkek)

Çiçek isminin adının anlamı manası : Bitkilerin üreme organlarını taşıyan renkli bölümü
(Bayan)

Çiğdem isminin adının anlamı manası : Zambakgillerden bir tür kır bitkisi
(Bayan)

Çiler isminin adının anlamı manası : Güzel öten, güzel ötüşlü
(Bayan)

Çise / Çisem isminin adının anlamı manası :  Çiseleyen yağmur damlası
(Bayan)

Çisem isminin adının anlamı manası :  Çiseleyen yağmur
(Bayan)

Çisem isminin adının anlamı manası : çiseleyen yağmur
(Bayan)

Çisil isminin adının anlamı manası : İnce yağmur.
(Bayan)