C Harfi İle Başlayan Tıp Terimleri


NEDİR, NE ANLAMA GELİR, TÜRKÇESİ , İNGİLİZCESİ, ANLAMI, AÇIKLAMASI

Terim

İngilizce

Türkçe öneri

C-Ç    
check-up check-up genel kontrol
columna vertebralis columna vertebralis Omurga
Coombs testi Coombs’ test Alyuvarlarla ilgili bir kan testi
çoklu doz multiple dose çoklu doz
çürük bruise çürük