ÇAĞRI KUVVETI HAKKINDA BİLGİ


çAğRI KUVVETi HAKKINDA BİLGİ NEDİR, çAğRI KUVVETi HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, çAğRI KUVVETi HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, çAğRI KUVVETi HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, çAğRI KUVVETi HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

NATO’ya dâhil bâzı devletlerin deniz kuvvetlerinden kurulu beş gemilik bir birlik. Akdeniz’de NATO’ya bağlı devletlerin karşılaşacağı âcil ve tehlikeli bir durumda süratle oraya gönderilebilecek bir kuvvettir. 1969 yılında üye devletler arasında kararlaştırılmış ve Nisan 1970’te ilk tatbikâtı yapılmıştır. Bu kuvvete; Türk, İtalya, ABD, Yunan ve İngiliz savaş gemilerinden birer adet katılır. Senenin belli zamanlarında bu gemiler Akdeniz’de tatbikâtlar yaparlar. Bu tatbikatlara katılan gemilerin komutanları sıra ile çağrı kuvvetini sevk ve idâre ederler. Çağrı kuvveti devamlı bir arada bulunmaz; tatbikatlarda ve tehlikeli durumlarda çağrı üzerine bir araya gelirler, görev bitiminde ayrılırlar.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi