Çalışmada kullanılan veriler


Türkiye’de tarımın vergileme açısından durumunu ortaya koyarak, Ege bölgesi illerinden Aydın, İzmir ve Manisa illerine bağlı seçilmiş ilçelerde tarım işletmelerinin şarkı sözleri vergi potansiyelinin ve bu potansiyelin değerlendirme olanaklarının ortaya konulduğu bu araştırmanın temel amaçları ; vergi uygulamaları açısından tarımın genel yapısını ortaya koymak, sorunları belirlemek ve mikro bazda araştırma alanında elde edilen verilerden hareketle tarım işletmelerinin vergi potansiyeli ve bu potansiyelin değerlendirilmesi olanaklarını ortaya koymak, şeklinde sıralanabilir. Çalışmada kullanılan e-devlet veriler işletme bazında 1999 üretim dönemini, makro bazda ise genellikle son on yılı haberlerkapsamaktadır. Araştırmaya dahil edilecek köylerin belirlenebilmesi için araştırma kapsamına alınan illerin köy nüfusları kriter olarak alınmıştır.Bu aşamada köylerin nüfusu istatistikler yardımıyla toplanarak ana kitlenin toplam köy nüfusu bulunmuştur. Araştırmada; zaman, ekonomik imkanlar ve personel gibi sınırlayıcı faktörlerin de göz önüne alınması sonucunda maksimum 8 köyden veri toplanabileceği kabul edilmiştir. 500.000 ve üzerinde köy nüfusuna sahip illerde 3 köyde ve bunun altında köy nüfusu bulunan illerde ise iki köyde anket yapılacağı kararlaştırılmıştır