ÇANAKLIK HAKKINDA BİLGİ


çANAKLIK HAKKINDA BİLGİ NEDİR, çANAKLIK HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, çANAKLIK HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, çANAKLIK HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, çANAKLIK HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Mastkorp, Mars, Fr. Hune, İng. Mast top. Eski gemilerde bulunan gözetleme yeri. Radar sistemi bulunmazdan önce etrâfı tedkik etmek için gemi direklerinin üstüne çevresi delikli yerler yapılırdı. Çanak şeklinde olduğu için çanaklık tâbiri oradan gelmiştir. Bâzı gemilerde çanaklık, sepet gibi veya câmi şerefesi biçiminde de olurdu. Gözetleme yeri olarak kullanılan çanaklıklar savaş esnâsında düşman gemilerine ok, silah ve yanan ok atmak için de kullanılırdı. Bilhassa yanan okun yüksekten atılması düşman gemisi için her zaman büyük tehlike teşkil ederdi.

Osmanlı mîmârisinde çok kullanılan sütûnların başlarındaki çanak biçimindeki şekillere sütûn çanaklığı denir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi