Çapraz Referans


Bir sınıflama dahilindeki ya da sınıflamalar arasındaki kavramların/kategorilerin bağlanması, izlenmesi ya da karşılaştırılması. Bu, kapsananların/kapsam dışı olanların, dipnotların ve tanımlayıcıların bir açıklamalı notta belirtilmesi yoluyla yapılabilir. Çapraz referans kullanıcıların ilgisini aynı sınıflamadaki ya da diğer ilgili sınıflamalardaki ilgili kavramlara/kategorilere, kapsananlara/kapsam dışı olanlara vb. çeker.