ÇARPMA HAKKINDA BİLGİ


çARPMA HAKKINDA BİLGİ NEDİR, çARPMA HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, çARPMA HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, çARPMA HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, çARPMA HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Multiplikation (f), Fr. Multiplication (f), İng. Multiplication. Eşit terimli toplamanın kısa yazılışı. Çarpılacak sayılardan önce yazılanına çarpılan, ikinciye çarpan, çarpmanın sonucuna da çarpım denir. Çoğu zaman çarpılan ve çarpanın ikisine de çarpan denir. Çarpma işâreti (x) veya (.) ile gösterilir.

Çarpmanın özellikleri:

1. ab=ba

2. (ka)b=k(ab)

3. a=b ise ka=kb

4. k(a+b)=ka+kb

5. k(a-b)=ka-kb

İşâretleri aynı olan iki çarpanın çarpımı pozitif ve işâretleri ters olan iki çarpanın çarpımı negatif olarak ortaya çıkar.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi