ÇARŞAMBA DIVANI HAKKINDA BİLGİ


çARşAMBA DiVaNI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, çARşAMBA DiVaNI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, çARşAMBA DiVaNI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, çARşAMBA DiVaNI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, çARşAMBA DiVaNI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Osmanlı Devletinde her çarşamba günü İstanbul’un meselelerini görüşmek üzere sadrâzamın başkanlığında toplanan dîvân. Çarşamba Dîvânı’na İstanbul ve bilâd-ı selâse (Eyüp, Galata, Üsküdar)kâdıları katılırdı. Dîvân-ı Hümâyûn çavuşları ve tezkireciler de Dîvân’da vazîfeliydiler. Kâdıların Dîvânhâne’ye gelmelerinden sonra sadrâzam da selîmî kavuk ve erkân kürküyle Dîvânhâne’ye çıkardı. Bu sırada Mehterhâne’nin nevbet çalması âdettendi.

Çarşamba Dîvânı’nda İstanbul halkının değişik konulardaki şikâyetleri yanında, İstanbul’un iâşe, âsâyiş, temizlik, su, ulaşım ve yangın gibi meseleleri görüşülür ve karâra bağlanırdı. Alınan kararlar sadrâzamın mührüyle onaylandıktan sonra, ilgili yerlere havâle edilirdi. Çarşamba Dîvânı, 19. yüzyılın ortalarında Bâbıâlî’de yapılan reformlar sırasında kaldırılmıştır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi