CD-ROM/Compact Disk-Read Only Memory ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

Bilgi depolamak için kullanılan disklere verilen isimdir. Bu diskleri okumak içim CD-ROM okuyucu gerekmektedir.