ÇEKI HAKKINDA BİLGİ


çEKi HAKKINDA BİLGİ NEDİR, çEKi HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, çEKi HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, çEKi HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, çEKi HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Gewichtsmass (n), für 250 kg, Fr. Mensure (f) de poids de 250 kilos, İng. A weight of 250 kilos. Tartıda kullanılan bir birim. Önceleri 4 kantar 1 çeki (yaklaşık 226 kg), 44 okka 1 kantar (yaklaşık 56,5 kg)dı. Daha sonra 195 okka (250 kg) kabul edilmiştir. Odun, kireç, taş gibi ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılır. Eskiden kullanılan bu tartı birimi, bugün hâlâ bâzı yörelerde tercih edilmektedir. Bâzı odun satıcıları alış verişlerini çeki hesâbına göre yaparlar.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi