ÇEKIÇ HAKKINDA BİLGİ


çEKiç HAKKINDA BİLGİ NEDİR, çEKiç HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, çEKiç HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, çEKiç HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, çEKiç HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Hammer (m), Fr. Marteau (m), İng. Hammer. Çivi çakmak ve benzeri işlerde kullanılması yanında mâdenleri dövmede de istifâde edilen mâdenî bir âlet. Ekserî sapı tahtadan, bir ucu tokmaklı, bir ucu yassı mâdenden yapılan bir el âletidir. Bir şeyi çakmak, dövmek, yassılaştırmak, ezmek için kullanılır. Kullanıldıkları yerler ve yapılış biçimlerine göre çok çeşitli isimler alırlar. Camcı çekici, duvarcı çekici, gemici çekici, marangoz çekici, ayakkabıcı çekici, ay çekiç, tokmak çekiç, itfâiye çekici, kaldırımcı çekici gibi.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi