Çekme Belgeli araçlardan istenen evraklar nelerdir


Çekme Belgeli araçlardan istenen evraklar nelerdir ?

Çekme belgeli araçların trafiğe çıkmaları için muayene yaptırmaları gerekmektedir; muayeneye aşağıdaki belgelerle gelinmelidir:

  • Şoförler ve Otomobilciler Odasından temin edilen ve doldurulmuş Ek-1 belgesi (Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu)
  • Aracınız için hazırlanmış geçerli bir trafik sigortası belgesinin aslı
  • Son muayene tarihini ispat eden belge ( eğer son muayene TÜVTURK istasyonlarında yapıldı ise bu konuda belge istenmeyecektir)
  • İstasyonlarımızda yapılacak kontrollerde bir borcunuzun olmaması
  • Araç LPG ya da CNG’li ise, gaz sızdırmazlık raporu (geçerlilik süresi 1 ay’dır)
  • Geçerli Egzoz Gazı Emisyon ölçümünün olmaması 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren ağır kusur olarak değişmiştir. Bu nedenle, muayeneye gitmeden önce egzoz gazı emisyon ölçümünüzün geçerlilik tarihini kontrol etmenizi öneririz.

Aracın son muayene geçerlilik tarihini aşağıdaki belgelerle ispat etmeniz gerekmektedir; ispat edilememesi durumunda 01.01.2005 tarihi dikkate alınarak gecikme ücreti tahsil edilecektir.

  • Trafik Tescil Şubesinden, muayene geçerlilik tarihini belirten resmi bir yazı
  • Trafik Tescil Şubesinden temin edebileceğiniz, muayene geçerlilik tarihinin görülebildiği onaylı ruhsat fotokopisi
  • Trafik Tescil Şubesinden temin edebileceğiniz ve en son muayene tarihini belirten Ek-1 belgesinin onaylı kopyası
  • Vergi Dairesi’nden temin edilen son muayene harç makbuzu (aslı tarafınızda mevcut ise tekrar işlem yapmanız gerekmemektedir)