Cerceve


Çerçeve, bir unsur dizisi temin etme amacını taşıyan çok boyutlu bir sınıflama sistemidir. Çerçevelerde sınıflama birleşimleri, kod listeleri ve/veya veri maddeleri modülleri ve genel olarak meta veriler bulunabilir. Çerçeve terimi ayrıntılı bir sınıflamanın geliştirilmesinde kullanılan sınıflama iskeletini ifade etmek için de kullanılabilir. Bu gibi bir çerçeve sınıflamaya sokulacak kavramları (örneğin, ürün ve faaliyet) ihtiva eder ve sınıflama için yapı temin eder. Çerçeve terimi daha genel bir seviyede, BM tarafından yapılanlar gibi birbiriyle ilgili bir sınıflama ailesini açıklamak için kullanılabilir.