Cerrahi zımba, biyobozunur


Tipik olarak abdominal, ortopedik veya plastik ve rekonstuktif cerrahide iyileşmeyi kolaylaştırmak için iç dokuların birbirine (ör., derinin subkutiküler kapatılması veya barsağın uçlarının birbirine yaklaştırılması) mekanik olarak sabitlenmesi amacıyla tasarlanmış tipik olarak “U” şeklinde belirli bir uzunlukta absorbe edilebilir malzeme. Bu cihaz kimyasal olarak çözünebilir (ör., bozunabilir polimerler) ve tipik olarak doğal vücut işlevleri yoluyla absorbe olabilir. Tek kullanımlık bir cihazdır.