Çevre Hakkı nelerdir hakkında bilgi


Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.

Benzer Yazılar:

  1. Çalışma ve Sözleşme Hakkı nelerdir hakkında bilgi
  2. Adil Yargılanma hakkı nelerdir hakkında bilgi
  3. Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı nelerdir hakkında bilgi
  4. Bilgi edinme Hakkı nelerdir hakkında bilgi
  5. Ayrımcılık Yasağı nelerdir hakkında bilgi
  6. Bilim ve Sanat Hürriyeti nelerdir hakkında bilgi