CGA/Color Graphics Adapter ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı


İlk kullanılan renkli ekran tipidir. CGA ekranlar zamanla VGA sistemlere dönüştüler. Bilgisayar sistemlerimiz üzerinde geri kalmış bir teknoloji.