Chinese New Year – February 7, 2009 Çin Takvimine göre yeni yıl yılbaşı


Cin takvimine gore yeni yıl, 24 ocak ile 19 subat arasinda baslar. Bir yil, 354 veya 355 gunden olusur

Çin takvimine göreyse yıllar şöyle kümelenir:

Fare yılları….. 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008

Boğa yılları….. 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009

Kaplan yılları… 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010

Tavşan yılları… 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011

Ejderha yılları.. 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012

Yılan yılları…. 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013

At yılları……. 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014

Koç yılları…… 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015

Maymun yılları… 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016

Horoz yılları…. 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017

Köpek yılları…. 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018

Domuz yılları…. 1947 1959 1971 1982 1995 2007 2019