Çiftlik Yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


Özel ya da kamuya ait çiftlikleri işveren adına planlayan, organize ve kontrol eden kişidir.

Çiftlik Yöneticisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Çiftlik programını hedeflerini ve faaliyet planını yönetimin diğer temsilcileri veya çiftlik sahibi ile görüşmek,

b)      Program hedeflerine göre çiftlik faaliyetlerinin düzenini ve faaliyet durumlarını tespit etmek,

c)      Plan yapmak ve faaliyetin masrafını tahmin etmek, çiftlik için gerekli tohum, gübre, çiftlik hayvanları, hayvan yemi, çiftlik aletleri gibi maddeleri ısmarlamak,

d)      Doğrudan ya da yardımcıları vasıtasıyla ürün yetiştirme, hayvanları büyütme çalışmalarını kontrol etmek

e)      Çiftlik personelinin faaliyetlerini idare etmek ve işbirliğini sağlamak,

f)       Çiftlik ürünlerine pazar bulmak,

g)      Çiftlik binalarının ve aletlerinin tamir ve bakımını denetlemek,

h)      Ürünün saklanması, satışlar, faturalar, masraflar ve diğer kayıtları kontrol etmek,

i)        İşverene belirli zamanlarda rapor vermek,

j)        İşçi almak ve işten çıkarmak,

k)      Hayvan yetiştiriciliği, tarla ekilmesi, meyve ve ağaç fidelerinin yetiştirilmesi gibi çiftlik işlerinin belli bir dalında uzmanlaşabilir.  

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.