CIRO HAKKINDA BİLGİ


CiRO HAKKINDA BİLGİ NEDİR, CiRO HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, CiRO HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, CiRO HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, CiRO HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Indossament, Giro (n), Fr. Endossement, İng. Endorsement. Emre muharrer (yazılı) senetlerin devir usûlü. Ciro kelimesinin menşei, İtalyanca devir anlamına gelen girare kelimesidir.

Ciro, senet, police, çek, konişmento (konşimento), makbuz senedi, ipotekli borç senedi gibi emre yazılı kıymetli evrakın, mülkiyet değiştirmesinde kullanılan usûldür. Ciroyu senet emrine düzenlenen kişi lehdar yapar. Ciro eden kişiye ciranta denir. Ciro edilen kişinin adı, ciro târihi, ödeme emri yazılarak yapılan ciroya tam ciro, isim göstermeden yalnızca bir imzâ ile yapılabilen ciroya beyaz ciro adı verilir.

Ciro; nakil, teminat ve hak sâhibini teşhis olmak üzere üç tür fonksiyon îfâ eder. Temlikî, tevkilî ve terhinî ciro olmak üzere çeşitleri vardır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi