ÇIVI YAZISI HAKKINDA BİLGİ


çiVi YAZISI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, çiVi YAZISI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, çiVi YAZISI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, çiVi YAZISI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, çiVi YAZISI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Keilschrift (f), Fr. Ecriture (f), coneforme, İng. Cuneiform script. Çok eski devirlere âit olan Mezopotamya’daki (Ortadoğudaki) kavimlerin kullandıkları bir çeşit yazı. Yazıların her birisi çiviye benzediği için bu isim verilmiştir.

Yazı karekterleri yarım üçgen, birbirine karşı zıt yönde çizilmiş çizgiler, dikey çivi, yatay çivi, aşağı ve yukarı eğik çivi, köşe çengeli, gibi yazılardır. Soldan sağa doğru yazılır.

Çivi yazısını ilk kullananlar Sümerler olmuştur. Mezopotamya’ya gelip yerleşenler de kullanmıştır. Mezopotamya dışındaki kavimlerin Asurlular, Hititler, İranlılar tarafından da kullanıldığı anlaşılmıştır.

5000 sene önce çivi yazısıyla taşlar üzerine yazılan Hammurabi kânunları günümüze kadar saklanabilmiştir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi