ÇOBANÇANTASI (CAPSELLA BURSA PASTORIS) HAKKINDA BİLGİ


çOBANçANTASI (Capsella bursa pastoris) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, çOBANçANTASI (Capsella bursa pastoris) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, çOBANçANTASI (Capsella bursa pastoris) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, çOBANçANTASI (Capsella bursa pastoris) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, çOBANçANTASI (Capsella bursa pastoris) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Hirtentäschel Taschelkräut (n), Fr. Boursea-pasteur, bourse-de-berger, İng. Shepherd’s purse. Familyası: Turpgiller (Cruciferae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Çok yayılmış olup hemen hemen her yerde.

Mart-ekim ayları arasında, beyaz renkli çiçekler açan, 10-50 cm boyunda, bir senelik otsu bir bitki. Yol kenarlarında, kırlar ve ekilmemiş tarlalarda bulunur. Gövdeleri dik, silindirik, evvelâ basit, fakat çiçek açma zamânında dallıdır. Dibinde rozet şeklinde yaprakları bulunur. Gövde yaprakları ise gayri muntazam parçalı, sapsız ve gövdeyi 2 kulakçıkla sarmış durumdadır. Çiçekleri gövdenin ucunda, salkım şeklinde 4 parçalı beyaz taç yapraklarından meydana gelmiştir. Meyveleri ters kalp veya 3 köşeli çanta şeklindedir. Tohumları küçük, oval şekilli ve esmer renklidir.

Kullanıldığı yerler: Bitkinin kullanılan kısmı çiçekliyken toplanıp, gölgede kurutulmuş olan toprak üstü kısımlarıdır. Bileşiminde uçucu yağ, tanen, organik asitler ve saponin vardır. Kanamalarda kan dindirici olarak kullanılır. İdrar yolları hastalıklarına (taşlara) karşı da tavsiye edilmiştir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi