COULOMB KANUNU HAKKINDA BİLGİ


COULOMB KaNUNU HAKKINDA BİLGİ NEDİR, COULOMB KaNUNU HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, COULOMB KaNUNU HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, COULOMB KaNUNU HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, COULOMB KaNUNU HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

elektrik yüklü (şarjlı) iki cisim, yüklerinin çarpımıyle doğru orantılı, aralarındaki r uzaklığının karesi ile ters orantılı olarak birbirlerini etkilerler.

Aynı işâretli yükler (+ + veya – -) birbirlerini iter, zıt işâretli yükler ( +- veya -+)birbirlerini çeker. Yükleri q ve q’, aralarındaki uzaklık r olan iki cismin birbirlerini itme veya çekmesi:

F=k.qq’/r2 F=newton q=Coulomb r = metre ise;

k = 8,98.109nt.m2/coulomb2dir.

C.G.S sisteminde (cm-gr-s) k=1/e dur. (e) ortamın dielektrik sâbitidir.

F=qq’/er2

F=dyn

q= e.s.y.b (elektrostatik yük birimi)

r=cm

1 coulomb=3.109 e.s.y.b.

Bâzı ortamların CGS sistemindeki dielektrik sâbitleri:

Ortam e

Hava 1

Boşluk1

Ebonit2,8

Cam8

Mika2,3

Parafin5/7

Kaynak Rehber Ansiklopedisi