CPC – Yapısı nedir


CPC´nin ürünleri düzenlediği kriterler bunların malzeme tertipleri ve vasıfları (özellikleri)dır. Örneğin kullanılan hammadde türünü, dahil olduğu üretim sürecini, malların ne amaçla üretildiğini vb. içerir. Bu kriterler çoğu zaman ekonomik faaliyet sınıflamalarında kullanılan kriterlerle aynı olsa da, CPC yalnızca ekonomik faaliyetlerin bir kısmını oluşturan bir ürün sınıflaması olarak görülmemelidir. Bu nedenle, ISIC Rev.3.1´den farklı olarak oluşturulmuştur. Bu spesifik yaklaşıma rağmen, CPC ekonomik kökenli kriterleri de dikkate alır. Bu nedenle, CPC´nin en alt seviyesindeki başlıkların, bu seviyede mümkün olduğu kadar çok ürünün ISIC Rev.3.1´in tek bir kategorisinde yer alabilecek şekilde tanımlanmasına çalışılmıştır.