CSU/DSU (Channel Service Unit/Digital Service Unit) ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı


 Kanal Servis Birimi/Sayısal Servis Birimi. Yerel alan ağlarında (LAN) kullanılan sayısal veri çatılarını, geniş alan ağı (WAN) çatılarına veya tersine dönüştüren modem boyutundaki bir cihaz.