CTI (Computer telephony integration) ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı


Bilgisayar ve telefon ağlarının birarada çalışmalarını sağlayan yazılım. Çağrıya özel verileri sağlamak için daha çok çağrı merkezlerinde kullanılır.