DALAMAN ÇAYI HAKKINDA BİLGİ


DALAMAN çAYI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, DALAMAN çAYI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, DALAMAN çAYI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, DALAMAN çAYI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, DALAMAN çAYI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

küçük fakat suyu bol Akdeniz havzası akarsularından. Gülhisar’ın güneyinde Yeşilgül Dağının kuzey yamaçlarından çıkar. Acıpayam yakınlarına kadar kuzey yönünde akar. Bu sırada suyu bol değildir. Eşler dağından gelen küçük çaylarla birleşerek suyu bollaşır. Acıpayam Ovasında büyük bir dirsek yaparak güneybatıya doğru akmaya başlar. Acıpayam ovasından sonra dar ve derin vâdilerin içinden akar. Arâzi çok ârızalı olduğundan pekçok çağlayan meydana getirir. Bölge çok yağmur aldığından çayın akışı hızlı ve suyu boldur. Dalaman Ovasına girdiği zaman akışı yavaşlar. Bu sebepten Dalaman’la deniz arasında ulaşım bakımından faydalanılır. Kıyıda getirdiği alüvyonlardan meydana gelen ova çok verimlidir. Burada her çeşit tarım yapılır. Çayın uzunluğu 229 kilometredir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi