Data Transfer Rate ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

Veri transfer hızı. Verilerin iki aygıt arasındaki aktarılma hızlarına verilen isim. Saniyede gönderilen megabit veya megabyte sayısı olarak gösterilir.