DAT/Digital Audio Tape ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı


Verileri saklamak için kullanılan bir tür manyetik bant çeşididir. İki gigabyte’tan beş gigabyte’a kadar veri saklayabilir.