DAVUDPAŞA KIŞLASI HAKKINDA BİLGİ


DaVuDPAşA KIşLASI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, DaVuDPAşA KIşLASI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, DaVuDPAşA KIşLASI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, DaVuDPAşA KIşLASI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, DaVuDPAşA KIşLASI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Osmanlı ordusunun Avrupa yakasında ilk konakladığı yerin ismi. Rumeli’ye yapılacak seferlerde Osmanlı ordusu İstanbul’dan çıktıktan sonra Dâvûdpaşa Kışlasında toplanırdı. Burada uğurlama töreni yapıldıktan sonra ordu sefere hareket ederdi. Sefer dönüşünde ise Dâvûdpaşa Kışlasında toplanır, karşılama tören ve şenlikleri yapılırdı.

Sultan İkinci Bâyezîd’in sadrâzamlarından olan Dâvûd Paşa, ilk defâ, Osmanlı ordusunu meydana getiren birliklere göre burayı tanzim ettirdiği ve pâdişah için özel bir köşk yaptırdığından ismine “Dâvûdpaşa Kışlası” denilmiştir. Bugünkü durumu Dördüncü Mehmet tarafından yaptırılmıştır.

Kasr-ı Hümâyûn, Mahvel-i Hümâyûn, Âdil Köşkü, Sadâret Köşkü gibi sâbit yapılar yanında, Haseki Sultan Namazgâhı, Genç Osman Köşkü önemli bölümleridir. Bugün askerî kışla olarak kullanılmaktadır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi