DDE/Dynamic Data Exchange ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

Microsoft işletim sistemleri üzerinde aynı bilgileri birden fazla uygulamanın kullanması işlemidir.