Demodulation ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

Modüle edilmiş bir işaretin eski durumuna dönüştürülmesi işlemi. Modemler bu işlemi, analog bir işareti orijinal haline (sayısal) dönüştürmek için uygularlar.