DEMOKRATIK PARTI HAKKINDA BİLGİ


DEMOKRATiK PARTi HAKKINDA BİLGİ NEDİR, DEMOKRATiK PARTi HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, DEMOKRATiK PARTi HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, DEMOKRATiK PARTi HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, DEMOKRATiK PARTi HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

siyâsî partilerden. 1970 yılı bütçe görüşmeleri sırasında bâzı milletvekillerinin kendi partileri aleyhinde rey vermesi ile Adalet Partisi içindeki ayrılık tamamen su yüzüne çıkmıştı. Partiden ayrılan milletvekilleri ve senatörler Ferruh Bozbeyli’nin başkanlığında Demokratik Partiyi kurdular. 1973 yılında yapılan seçimlerde % 11,7 oy alarak 45 milletvekili, 5 Haziran 1977’de yapılan seçimlerde ise tamamen eriyerek sâdece bir milletvekili çıkarabildiler. Ferruh Bozbeyli başkanlıktan ayrıldı. Siyâsi platformda önemi kalmayan parti kendi kendisini feshetti.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi